Eklektisk æstetik = MANGFOLD

Visioner for hvordan der skabes æstetisk mangfold i moderne byggeri

Udkast…. side under udarbejdelse

 

Niels Peter Flint - maj 2018

 

Vores fysiske omgivelser er præget af mangt og meget – men de seneste årtier er det i høj grad industrialisering, rationelle bygge metoder og ikke mindst penge der har styret hvordan vores omgivelser udvikles og i sidste ende også fungerer og ser ud. Vi er blevet vant til at moderne byggeri ofte er monotont og upersonligt.

IMG_2286.JPG

Samtidig ser vi med største selvfølgelighed på bygninger i mange farver, med ornamenter, dekoration og forskellige materialer fra tidligere tider – vi beundrer dem og synes ofte de er smukke og mener de skal bevares for eftertiden – ofte meget ukritisk. Vi synes ikke at det måske er påfaldende at der i høj grad var meget mere individuelle udtryk i bygninger før industrialiseringen.

Menneskenes kultur, sociale og økonomiske formåen blev afspejlet på myriader af måder i tidligere tiders arkitektur – og så var der andre faktorer der gjorde at alt så forskelligt ud – håndværkere og arkitekter havde ofte hver deres stil eller måder at gøre tingene på og det betød også ofte at et mangfold af udtryk blev skabt – overalt uanset hvilken status man havde i samfundet.

https://hiveminer.com/Tags/architecture,chantier
   
  
  Blok P fra 1966 – i NUUK  - revet ned 2012                                                                       St  Etienne, Montchovet, France - https://hiveminer.com/Tags/architecture,chantier

 Blok P fra 1966 – i NUUK  - revet ned 2012                                                                      St Etienne, Montchovet, France - https://hiveminer.com/Tags/architecture,chantier

I 50érne og 60érne startede det vi i dag kender som den moderne industrialiserede byggeindustri – og med den meget kraftigt stigende automatisering og udvikling af ny teknologi er der udviklet enorme projekter – over hele kloden. Men specielt boligbyggeri har lidt af en monotoni grundet de industrielle metoder, som var og stadig er, nødvendige for at skabe effektiv og økonomisk fordelagtigt byggeri.

Men de seneste år er det blevet lettere og lettere at få skabt produkter, der i højere grad er individualiseret på forskellig vis. Der er samtidig et meget stigende behov og også krav fra flere og flere forbrugere om at kunne få produkter, der er tilpasset til lige præcis den individuelles smag og behov.

Ifølge nogle af de førende indenfor amerikansk research på området ses der tydelige tendenser til at forbrugere vil betale op til 25 % mere for produkter, der er ”custom-made”. (http://blog.doogma.com/product-customization-for-your-business/ )

Tendensen ses specielt i forbindelse med fx biler, cykler, køkkener, men der opstår også større og større muligheder med individuelt tilpassede møbler, tøj, sko etc. Og det er da også muligt at få skræddersyet typehuset og det må forventes at der vil komme større krav til boliger i det hele taget.

Mulighederne er opstået grundet et nok større og større behov for at skabe personlighed i en verden hvor industrien har formået at skabe mindre mulighed for mangfold.

Og netop MANGFOLD er det der bliver mere væsentligt da vi aldrig har været så mange forskellige der lever sammen. Og dette bør fejres. MANGFOLDET bør fejres ved at vi skaber muligheder igen for at specielt boligejere og lejere kan præge deres bolig i meget højere grad end hvad de har kunnet indtil nu.

Der har været gjort mange forsøg på at give lægfolk indflydelse på deres bolig. For en del år siden gav man i Brøndby Strand projektet beboerne lov til at male deres altaner / balkoner. Det kom der mange festlige projekter ud af.

MANGFOLD

NU kan industrien igen – der er sket så meget nyt i forhold til det at kunne ”customize” at vi nu også med M+ tør love at der kan skabes helt nye og meget mere varierede højkvalitets byggerier.

Derfor introduceres MOMENTUM+ MANGFOLD.

Vi vil med vores M+ koncept give så mange muligheder som muligt for at kommende beboere i et M+ projekt kan ikke kun være med til at præge den individuelle bolig, det vil også være muligt at skabe tilføjelser hen ad vejen.

For at det hele ikke skal ende i rent æstetisk kaos etableres de ”EKLEKTISKE ÆSTETIK RÅDGIVERE” – det skal vær en mindre gruppe bestående af professionelle, samt beboere og samtidig skal der via projektet hjemmeside være mulighed for at stemme om projekter – beføjelsesrammerne for  de ”EKLEKTISKE ÆSTETIK RÅDGIVERE” skal naturligvis defineres nærmere – og for hvert projekt.

For at gøre det muligt at skabe ”EKLEKTISK ÆSTETIK” er det af økonomiske årsager nødvendigt at strukturer en del af de tiltag, som beboere måtte ønske. Derfor skabes der en form for katalog og DESIGN MANUAL (med inspiration og forslag – IKKE direktiver) med en række basis elementer der kan understøtte den ”EKLEKTISKE ÆSTETIK” - udviklet  af MOMENTUM+ sammen med diverse partnere indenfor kunst, design og arkitektur samt evt. andre dicipliner, samt agronomi, vand, have design etc.

Vores M+ EKLEKTISKE ÆSTETIK katalog vil derfor indeholde en række ” ”EKLEKTISKE ÆSTETIK produkter” som vi rubricerer som / eller kalder følgende:

MELLEMRUMMENE

Passager og mellemrum mellem huse, lejligheder og huse skal være små ”hyggesmøger” – evt. med kunst – spændende lys, forskellige belægninger etc. Beboere og gæster skal kunne genkende steder ikke via numre, men via fx en passages karakter – ”vandløbs-passagen” – den med et lille vandløb. Det at orientere sig efter steders genkendelighed skaber ofte også få en følelse af tryghed. Og rent praktisk ved at have vinduer i smøger – indtil fx stuer vil der automatisk opstå en form for tryghed – og dermed kan fx videoovervågning eller lignende undgås.

OVERGANGENE / BROERNE / STIERNE

o   Vi vil måske gerne kunne gå fra et tag til et andet – forbinde haverne på tagene så man kan gå fra haverne eller pladserne på jorden op på tagene – måske er taghaverne offentlige eller delvist åbne haver eller terrasser – dette ikke kun for at skabe muligheder for alsidig udnyttelse, men i allerhøjeste grad også for at mangfoldet trives oppe på tagene – at der mulighed for at komme hinanden ved – hvis man vil det – også på tagene.

bridges : broer.png

PLADSERNE med de små pavillioner, skure, småhuse…

o   Små og store pladser – steder hvor vi mødes – måske foran vores dør eller lidt længere væk – små pavillioner, som måske også bruges til andet som fx cykelskur eller haveskur, men alle de små steder er forskellige – forskellige farver, forskellige materialer – der er måske ovenikøbet nogen, der har en første eller anden sal på som måske bruges af bebyggelsens børn som ”hemmelige legerum” – eller det er måske et rum hvor gæsterne kan overnatte – kun om sommeren….

o   Pladser kan også være rum der skabes mellem ude og inde – specielt i de varme måneder af året – glashusene kan åbnes og lukkes, markiser, telte etc.

Men også spændende og måske næsten helt ubrugelige rum – rum som kun er til for at tilfredsstille vores behov for små steder til fx reflexion. Eller som Dronning Margrethe udtrykker det – steder til at lave ingenting.

Mange muligheder…

https://dornob.com/salt-house-sustainable-semi-transparent-3d-printed-structure/    https://in.pinterest.com/pin/143552306842486232/               http://www.arhinovosti.ru/2013/04/13/zhilojj-dom-matsubara-ot-o-f-d-a-tokio-yaponiya/

https://dornob.com/salt-house-sustainable-semi-transparent-3d-printed-structure/

https://in.pinterest.com/pin/143552306842486232/              http://www.arhinovosti.ru/2013/04/13/zhilojj-dom-matsubara-ot-o-f-d-a-tokio-yaponiya/

HAVERNE

o   Et væld af haver og grønne vægge og grønne tage og grønne gange, espalier og meget andet.

Det grønne er nyd, pryd og nytte – altså spiseligt i så høj grad det er muligt. Og så er alle forskellige og der er helt sikkert en frøken Olsen der vil have en lille rosenhave og en Hr. Oppengaster der vil have en persille have med 200 forskellige arter persiller og så er der sikkert barnebarnet til gamle fru Søndergård, der har lavet den vildeste blomster og krydderhave til sin bedstemor.

Mobile haver

Men nogle af haverne kan køres rundt i kapilær-kasser på hjul – selvvandende haver der kan passes af alle – netop derfor kan de køres rundt – måske ovenikøbet køres fra tag til tag.

Dyrkninghaver – mindre landbrug / havebrug

Haverne ligger ikke nødvendigvis direkte i tilknytning til boligen, men der kan være fx dyrkningshaver på større områder evt. i udkanten af området – dog bør der være små-haver eller plantekasser med ting som bruges dagligt i mere eller mindre direkte tilknytning til boligerne.

Og selvfølgelig kan der være dyrehold af forskellig karakter alt afhængigt af omfang, omstændigheder og naturligvis hvilken slags dyr.

http://skolehaver.com/ - https://haveselskabet.dk/havefestival-i-juni-2018

http://skolehaver.com/ - https://haveselskabet.dk/havefestival-i-juni-2018

TAGHAVERNE

o   For taghaverne er et meget væsentlig element i M+ husene. De skaber glæde og nyttige ikke kun som dyrkningshaver, men også som isolation (varmer – og køler), regnvandsopsamler etc.

o   Taghaverne er ikke nødvendigvis private – eller kun private. Vi forestiller og at man med broerne kan skabe muligheder for socialt liv i højderne også – at man kan forbinde jorden med tagene og på den måde måske også opnå en meget høj udnyttelsesgrad.

 

GLASHUSENE

o   Drivhuse, vinterhaver, orangerier, lysstuer, vindfang, lyskanaler – rigtigt mange muligheder. Men et er sikkert GLASHUSENE er rum, der gør stor forskel på alle planer. OG så kan de igen i meget høj grad laves individuelt og være ”identitetsskabende”.

o   Men glashusene kan også producere elektricitet, hvis glasset er transparente eller påmonteret semitransparente solceller. De kan producere varme og de kan skabe naturlig ventilation.

greenhouses : drivhuse.png

BALKON, ALTAN, TERRASE

o   Alle i M+ huse og lejligheder vil og bør have adgang til en smule privat ”udendørsliv” også – dette kan ske med mindre balkoner, altaner og mindre terrasser, som ligger i direkte tilknytning til boligen. Det er også her der måske dyrkes salater, tomater etc. Som evt. passes – også – af den lokale gartner / have ansvarlige, som kan være et team af beboere evt. koblet sammen med en professionel.

bosco verticale : skov balkon.png

INDGANGE / PORTE / PORTALER

o   Døre, porte etc. Kan være væsentlige elementer for at kunne sætte sit personlige præg på ens bolig. Med M+ vil vi forsøge at skabe muligheder for at hver enkelt beboer kan sættes sit præg på boligen – også på indgangen – hvis dette måtte ønskes – men altid med en ”EKLEKTISK ÆSTETIK RÅDGIVER” så det ikke ender til totalt kaos.

FACADERNE

o   Det er klart at facader på ens bolig kan skabe store diskussioner – med  de ”EKLEKTISK ÆSTETIK RÅDGIVERE” vil der kunne skabes spændende og samtidig også økonomisk fornuftige løsninger. Hvordan dette skal skabes kommer vi væsentlig mere ind på i kommende præsentationer.

https://www.homedit.com/cool-building-facades/   http://thereveredreview.com/sustainable-wood-construction-as-a-modern-energy/  NPFlint skitse til torv i M+ bebyggelse

https://www.homedit.com/cool-building-facades/

http://thereveredreview.com/sustainable-wood-construction-as-a-modern-energy/

NPFlint skitse til torv i M+ bebyggelse

 

Det EKLEKTISKE ÆSTETIK KATALOG

Se disse sider, som et første forsøg på at udvikle en form for EKLEKTISK ÆSTETIK KATALOG - more to come. 

 

Senest rev. NPF 30.5.18 / 18.6.18 / 19.6.18