“SMART-landsby” & RURAL URBANITETS DESIGN

Dette er et lukket forum KUN indbudte - et arbejdsdokument under udvikling - og derfor konfidentielt - vær venlig ikke at videresende dette link.

IMG_2298.JPG

CMBU KONCEPT

- et MOMENTUM+ projekt

Visionen med CMBU er at skabe et center / platform / forum, der kan være med til at inspirere til ny spændende innovativ udvikling af microbyer - dvs. byer med mindre end 20.000 indbyggere - mindre provinsbyer, landsbyer og måske helt nye bosætninger / bofælleskaber.

CMBU vil fokusere på - en bæredygtig videreførelse af "Den Danske Velfærdsmodel", hvor høj livskvalitet, ny relevant teknologi / "appropriate technology" og bæredygtighed er i højsædet - altsammen i forbindelse med udviklingen af nye mindre bymæssige bebyggelser.

CMBU er pt. kun en ide og skal centret etableres skal det være et sted der også kan bruges som det det gode eksempel - et sted der er igang med at vise en fornuftig udvikling fra landsby til MICRO BY.

CMBU skal være med til at skabe debat om hvad der kunne komme til at ske - i fremtiden - over hele landet - måske over hele verden. Kort sagt hvordan får vi skabt sund og inspirerende udvikling i de mange små byer - landet over - verden over.

Med CMBU vil vi samtidig gøre det mere attraktivt for progressive innovative og bæredygtige virksomheder at flytte til Danmark - centret vil kunne promovere dele af Danmark som måske ikke kendes i udlandet og som med fordel kan være velegnet til at modtage nye innovative og driftige udenlandske firmaer.

Helt konkret kunne man forestille sig at et CMBU kunne indeholde følgende:

ARBEJDOTELLET - et kontor hotel med fokus virksomheder der har interesse i at være med til at udvikle produkter og services til mindre byer. Kongstanken er at der ved siden af et center opføres bl.a. micro boliger, hvor en del vil kunne være til kort tids udlejning for virksomheder i CMBU. Der vil ligeledes blive bygget et nyt hotel, som der ligeledes vil forventes et tæt samarbejde med.

Udover ARBEJDOTELLET kunne der etableres en række fælles faciliteter så som:

          - Nye (koncept / service) butikker der skal vise, hvordan mindre byer, der har mistet deres lokale butikker, kan skabe nye indkøbsmuligheder for de lokale borgere i byen.

           - BADEHUS - spa / vaskeri / vandrens / brug af vand / vand forurening - eksempel på et moderne "samlingssted" i mindre byer, der har med vand at gøre 

           - SPISEHUS & FORSAMLING - et multi funktionelt lokale der kan bruges til workshops, møder, udstillinger, flex-arbejde, yoga og gymnastik - samt naturligvis som spise, danse og fest sted - ofte i samarbejde med "hotellet". 

CMBU-selvstændig organisation-drevet af brugere samt MOMENTUM+

CMBU association / forening

-       CMBU tænkes etableret som forening ledet af MOMENTUM+ samt de lejere der måtte flytte ind centret. CMBU skaber workshops, udstillinger, web platforme, hvor der kan diskuteres og udvikles modeller for fremtidens bosætninger – ikke kun centrets involverede, men for alle der måtte være interesserede.

CMBU house / hus

Med CMBU skabes der et aktivt interessefælleskab og erhvervsforum, hvor virksomheder, foreninger og andre interesserede i dialog med politikere og borgere kan blive inspireret og inspirere til at udvikle den danske velfærdsmodel videre i micro byer / landsbyer etc. – til gavn lokalt såvel som eventuelt også globalt.

CMBU skal IKKE ud og konkurrere med eksisterende institutioner / kommuner etc. Men derimod være et konkret mødested / forum med nogle spændende faciliteter for fælles udvikling af nye platforme, hvor urban og rural / ”for-grønning” af byer følges ad – gerne placeret midt i en ”micro by”, som fortsat er i udvikling.

 

DET HELHEDSTÆNKEDE PROJEKT & EKLEKTISK ÆSTETIK

Vi har en ambitiøs strategi for arkitektur – de generelle betragtninger vil være integreret i dette oplæg dog skal vi gøre opmærksom på netop en af del kravene, som vi i dette projekt vil skabe en særdeles spændende dimension omkring – det handler om at Kunst skal ind tænkes fra starten af nye projekter.

Men det handler ikke kun om kunst – det handler i høj grad om helhedstænkning – om at ting hænger sammen – alt sammen. Derfor foreslår vi også en anden dimension – vi kalder det EKLEKTISK ÆSTETIK.

Kort fortalt handler EKLEKTISK ÆSTETIK om at skabe muligheder for en mangfoldig og demokratisk æstetik når vi taler om design af huse, byer, fabrikker, parker, veje etc. – det handler om hvordan vi alle kan være med til at præge vores egne omgivelser – vores eget hus, gade etc. EKLEKTISK ÆSTETIK handler om at dyrke mangfoldet – også vore fysiske omgivelser – om at give kunsten og kreativiteten plads i til dels styrede rammer.

Hvis du vil læse mere om hvad EKLEKTISK ÆSTETIK inden du går videre så klik her.

KUNST & DESIGN MED FUNKTION

I CMBU vil der blive arbejdet aktivt med integrering af helt nye pragmatiske kunstneriske tiltag – andre vil kalde det ”utilitarian art” og EKLEKTISK ÆSTETIK – kort fortalt handler det om at de kunstneriske tiltag alle bør have en funktion – eller være en del af en funktion. Det kunne fx være:

-       taghaver kan være små produktive systemer, hvor der skabes lokale produkter, som samtidig har en høj æstetisk værdi – man kan altså gå rundt i haver, som ikke kun er til pryd, men som også producerer fx salater og meget andet til dem der bor og arbejder i CMBU vandbassiner og fontæner – vand skal der til, men hvorfor ikke bruge vandet til det vand nu engang kan. Og hvorfor ikke bruge smukt designede fontæner til netop at ilte vand etc. Der findes et hav del aktiviteter, som vand kan og netop bruges til – i CMBU vil vand blive integreret ikke bare som en ”facilitet”, men som en del af ”kredsløbet” i projektet – som et kunstnerisk projekt – med funktioner vel og mærke.

-       Fortove, broer etc. Kan alt laves af energi producerende materialer – CMBU vil være sprængtfyldt med nye spændende energi producerende, energi og lys regulerende, energi besparende materialer der er lavet enten delvist eller helt af genbrugs materialer (transparente spanske solceller bl.a.) – OG de er integreret sådan at de – dvs. Alle materialer kan tages ud – repareres, genanvendes og til sidst genbruges til nye materialer. Det bliver smukke gangarealer, broer, facader etc. – kunstneriske helhedsoplevelser, hvor æstetik og funktion spiller sammen på højeste plan.

-       By møbler, belysning etc. Vil alt sammen (om muligt) blive udviklet af de spændende designere og kunstenere, der samtidig ved alt om hvordan man skaber den højeste kunstneriske kvalitet med det mest bæredygtige aftryk – med andre ord vil alt der skabes til projektet blive udviklet med aktører, der eventuelt også selv vil være en del af projektet – det være sig byinventar udviklings firmaer, cykel udstyrs firmaer etc. Som evt. lejer sig ind i CMBU.

 

KULTUR ARV SOM FUNDAMENT.

Et andet væsentligt punkt handler om KULTURARV. Intentionen er at alle de forskellige virksomheder, institutioner etc. der skal bo deltid eller heltid i CMBU skal kunne skabe et fysisk udtryk, som de føler sig tilpas med - EKLEKTISK ÆSTETIK – ved hjælp af en række kvalificerede rådgivere og i samarbejde med brugerne designes de optimale omgivelser – vi kalder dem EKLEKTISKE ÆSTETIK RÅDGIVERE.

Hvordan ser en moderne landsby ud, hvor en spiludvikler bor ved siden af en massage salon, som bor under en ingeniør virksomhed – i noget der ligner en gammeldags landsby – micro virksomheder – eller filialer af kæmpe virksomheder.

Der skal ikke kopieres fra traditionelle landsbyer, men der skal skabes noget, der faktisk kan blive FREMTIDENS ”kulturarv” – for fremtidens generationer – og det kan ske ved at det tillades – med modig rådgivning fra de ”Eklektiske Æstetisk Rådgivere” som fx arkitekter, men også kunstere, indretnings designere etc. vil der blive skabt basis noget helt nyt.

hvis du gerne vil vide mere så kontakt venligst niels peter flint på npfint@gmail.com